Fazekas Patrik - Watterich Andrea: Antiferromágnesség és szimmetriasértés/Ponthibák adalékolt alkáli-halogenidekben - A szilárdtestkutatás újabb eredményei 4. (Budapest, 1978)

Fazekas Patrik Antiferromágnesség és szimmetriasértés A szilárd testek fizikájának egyik közép­ponti kérdése annak kiderítése, hogyan lehet a megfogható méretű makroszkopi­kus testek mágneses tulajdonságait ma­gyarázni az azokat alkotó atomok mik­roszkopikus kölcsönhatásaiból kiindulva. A kérdés az utóbbi időben azáltal tart nagy érdeklődésre számot, mert egy még tá­­gabb jelenségkör: az ún. spontán szimmet­riasértés egyik legkönnyebben tanulmá­nyozható esetét ismerték fel benne. A tes­tek mágneses állapotának szimmetriája ugyanis általában alacsonyabb fokú, mint az atomok közötti kölcsönhatások szim­metriái, és így a mágnesség bizonyos érte­lemben a mikroszkopikus szimmetriák ’’sérüléseként” jelentkezik. A tanulmány részletesen áttekinti azantiferromágnesség problémakörében végbement fejlődést a kezdetektől napjainkig. Behatóan tárgyalja 4 A szilárdtestkutatás Újabb eredményei

Next

/
Oldalképek
Tartalom