Fehér György: A mezőgazdasági kísérletügy kialakulása Magyarországon, 1869-1914 - Agrártörténeti tanulmányok 11. (Budapest, 1982)

Fehér György A mezőgazdasági kísérletügy kialakulása Magyarországon (1869-1914) Agrártörténeti tanulmányok 11. A. szerző olyan témát dolgoz fel, amelyet a tudomá­nyos kutatás eddig elhanyagolt, holott enélkül a modern magyarországi agrárfejlődés számos vonása nem magyarázható: ez a hazánkban kezdettől fogva viszonylag fejlett állami kísérletügyi hálózat intéz­ményrendszere, amely már a múlt század végén és századunk elején meghatározta mezőgazdaságunk egyes ágainak világpiaci versenyképességét és egész további fejlődését. A természettudományi — és ter­mészetesen elsősorban agrártudományi — kutatá­sok fejlődésének történeti áttekintése után a szerző részletesen ismerteti a magyarországi mezőgazdasá­gi kísérleti intézmények létrejöttének körülményeit, megalakulásuktól az első világháborúig elemezve teljes tevékenységüket. Ily módon átfogó képet ad erről az eredményes, nemzetközileg is élenjáró tevékenységről és e rendszer jelentőségéről a gyakor­lat számára. Akadémiai Kiadó Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalom