Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága - Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat 4. (Budapest, 1976)

Ferge Zsuzsa AZ ISKOLARENDSZER ÉS AZ ISKOLAI TUDÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat 4. A szerző a jelenlegi iskolarendszer kialaku­lásának néhány fontos történeti előzményére hívja fel a figyelmet, és lényeges következte­téseket von le a történeti struktúra és az is­kolában oktatott tananyag összefüggéséből. A mai iskolarendszer egyik legáltalánosabb jelenségének a merevséget tartja, mely áthatja az oktatott anyagot, befolyásolja az alkal­mazott módszereket, a társadalmi csoportok mobilitását, sőt a szocializáció egész folya­matát is. A szerző végül felvázol egy koncep­ciót, amely csökkentené a mai iskolarendszer problémáit. A könyv az oktatással foglal­kozó szakemberek számára rendkívül ta­nulságos, de hasznos és érdekes olvasmány a közoktatás iránt érdeklődő nagyközönség számára is. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom