Filozófiai problémák a magasabbrendű idegműködés fiziológiájában és a pszichológiában (Budapest, 1965)

FILOZÓFIAI PROBLÉMÁK A MAGASABBRENDŰ IDEGMŰKÖDÉS FIZIOLÓGIÁJÁBAN ÉS A PSZICHOLÓGIÁBAN A kötet azokat a tudományos elő­adásokat tartalmazza, amelyek 1962 májusában Moszkvában a Szovjetunió Tudományos Akadé­miája, a Szovjetunió Orvostudo­mányi Akadémiája, az OSzFSzK Neveléstudományi Akadémiája és a Szovjetunió és az OSzFSzK Felső- és Középfokú Szakoktatási Minisztériuma által rendezett or­szágos tanácskozáson hangzottak el a magasabbrendű idegműködés fiziológiájában és a pszichológiá­ban jelentkező filozófiai problé­mákról. Átfogó képet nyújt az agyfiziológiai és pszichológiai ku­tatásokról s az új eredmények filozófiai értelmezésére irányuló új törekvésekről. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom