Fodor László: A termelőerők területi koncentrációja, agglomerációk, Budapest - Közgazdasági értekezések 24. (Budapest, 1976)

FODOR LÁSZLÓ t A TERMELŐERŐK Щ TERÜLETI KONCEINTRÁCIÓJA, AGGLOMERÁCIÓK, BUDAPEST I .❖:$•$! — «шшйштмш FODOR LÁSZLÓ A TERMELŐERŐK TERÜLETI KONCENTRÁCIÓJA, AGGLOMERÁCIÓK, BUDAPEST (Közgazdasági értekezések 24.) A szerző a térgazdasági kutatások egyik legizgalmasabb témájával, az agg­lomerációkkal kapcsolatos'kérdésekkel foglalkozik. A nemzetközi és a hazai kutatások eredményei alapján megvizs­gálja az agglomeráció kialakulására és fejlődésére ható törvényszerűségeket, s kialakít egy olyan kutatási módszert, amely megfelel a hazai sajátosságoknak és a gyakorlatban is jól alkalmazható. Konkrét esettanulmány formájában vizs­gálj a a budapesti agglomeráció kérdéseit. A vizsgálat és a tudományos elemzés alapján levont következtetések nagy segítséget nyújtanak a további terület­­fejlesztési munkához. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom