Forgács Katalin: Átalakulóban a nyugatnémet mezőgazdaság - Közgazdasági értekezések 12. (Budapest, 1969)

FORGÁCS KATALIN rjj I kl rkl rk^/ JM IkM" ^kl 'Ш- г'Ш & / оH(iЛ( s l<M il lX Ж VT\l.\hl 1.01t W :|f ВЩ íl UM.ITU4IT ,||1Ж щ 11|5 hi/om/iiwu. ,||11|Я-Ii . ,*Í*j^' AKADÉMIAI ■МИ8 ÁTALAKULÓBAN A NYUGATNÉMET MEZŐ­­GAZDASÁG (Közgazdasági Értekezések 12.) „Napjainkban a mezőgazda­ság egy olyan ágazathoz hason­lít, amelynek a jövedelme csak a bérek fedezésére elegendő, de nyereséget nem biztosít” — jelentette ki Hermann Höcherl mezőgazdasági miniszter a Bun­­destag-ban, a 12. „zöld jelentés” előterjesztésekor. Ezt a meg­állapítást a konkrét jövedelme­zőségi vizsgálatok is alátámaszt­ják. A magas hozamok és a fejlett technika láttán azonban önként adódik a kérdés, hogy akkor miből fedezik a nyugat­német üzemtulajdonosok a kor­szerű gazdálkodás növekvő és bővülő kiadásait? Elsősorban erre a kérdésre keres választ a szerző a nyugat­német mezőgazdaság tényeinek és adatainak részletes elemzése során. Egyben bebizonyítja, hogy a modern mezőgazdaság alapvető problémáit ma már nem lehet megérteni a családi gazdaság jelenlegi helyzetének és az agrár-orientációjú mono­póliumokkal való kapcsolatának ismerete nélkül. 0ÜB AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom