Füstöss László: Ortvay Rudolf - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1984)

FÜSTÖSS LÁSZLÓ ORTVAY RUDOLF Ortvay Rudolf a kolozsvári, a szegedi, majd a budapesti tudo­mányegyetem elméletifizika-pro­­fesszora, a két világháború kö­zötti időszak nagyhatású szervező, tudományos közéletet alakító egyé­nisége volt. A kvantummechanika nagy évtizedében ő gondoskodott arról, hogy szinte azonnal és minél szélesebb körben legyenek ismer­tek az új eredmények. A népszerű Ortvay-kollokviumok nemcsak a korszak nagy tudósaival ismertet­ték meg a hazai kutatókat, hanem a magyar tudományos műhelyek együttmunkálkodására is ösztön­zően hatottak. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom