Gaál László: A magyar növénytermesztés múltja - A Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti Bizottságának kiadványai (Budapest, 1978)

-1828—1978 MEGJELENT AZ AKADÉMIAI KÖNYVKIADÁS 150. ÉVÉBEN GAÁL LÁSZLÓ A MAGYAR NÖVÉNYTERMESZTÉS MÚLTJA A kötet a szerző korábbi, ..A magyar állattenyésztés múltja*’ c. könyve nyomán járva, ez al­kalommal a magyar növényter­mesztés eredetét, kialakulását és fejlődését tárgyalja az őskortól az első világháborúig. Elsőként ismerteti a magyar mezőgazdaság és agrártörténet irodalmában a magyarországi növénytermesztés történetét úgy, hogy rámutatva a fejlődést segítő és fékező ténye­zőkre, a jelen helyes megítélésé­hez és a jövő kívánatos kialakítá­sához adhasson segítséget, a tör­ténelem nyújtotta tanulságok megfogalmazásával. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom