Gábor Éva: Alexander Bernát - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1986)

GÁBOR ÉVA ALEXANDER BERNÁT (1850-1927) Alexander Bernit a budapesti tu­dományegyetem tanára, a század­­forduló kiemelkedő magyar filo­zófusa, esztétája, színikritikusa és publicistája, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Filozó­fiai írók Tára kezdeményezője és szerkesztője, számos nagy filozófus szakavatott tolmácsolója, valamint az Athenaeum c. folyóirat szerkesz­tője, a Filozófiai Társaság elnöke, a Kisfaludy Társaság és a Nemzeti Színház drámabíráló bizottságának tagja volt. Kantról, Spinozáról és Didcrot-ról készült monográfiái mindmáig maradandó értéket kép­viselnek, mint ahogy Hamlet-ta­­nulmánya és számos más filozó­fiai, irodalomelméleti, művészeti, dramaturgiai és pedagógiai írása is. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom