Garas Klára: Magyarországi festészet a XVIII. században - Magyarországi barokk festészet 2. (Budapest, 1955)

л Magyarországi barokk festészet című munka máso­dik kötete, ,,Magyarországi festészet а XVIII. század­ban'” festészetünk fejlődését tárgyalja az 171 7 — 1800 közli korszakban. Foglalkozik a kö­tet mindazokkal a festészeti emlékekkel, melyek а XVIII. századi Magyarországon vagy Magyarország számára készültek s mindazokkal a festőkkel, akik ebben az időben Magyarországon vagy Magyarország számára dol­goztak. Egyházi és világi fes­tészetünk, falképek és tábla­képek áttekintése során szá­mos eddig ismeretlen — sok­szor jelentős — művészi alko­tásra derül fény, több, eddig elfelejtve lappangó, kiváló hazai műemlékkel ismerked­hetünk meg. A műfajok s a stílus fejlődésének vizsgála­tából szerves kapcsolat alakul a régi magyarországi művé­szet s a XIX. század elején kibontakozó magyar művé­szet közt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom