Gulya János: Gyarmathi Sámuel - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1978)

GULYA JÁNOS GYARMATHI SÄMUEL (1751-1830) Gyarmathi Sámuel a finnugor és általában az összehasonlító nyelv­­tudomány megalapítója volt. E róla szóló kismonográfia új szem­pontok szerint, új megvilágításban mondja el mindazt, amit az első magyar mondattan szerkesztőjéről, a finnugrisztika e nagy előfutáráról tudni kell. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom