Gunda Béla: Bátky Zsigmond - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1978)

GUNDA BÉLA bAtky zsigmond (1874-1939) Bátky Zsigmond a módszeres magyar néprajzi kutatás kiemel­kedő, nagy hatású képviselője. A róla szóló kismonográfia szer­zője — Bátky közvetlen munka­társa lévén — munkásságának elem­zésén kívül még módszeréről, sőt meg nem írott tudományos dilem­máiról is beszámolhat. A jó stílusú, érdekes olvasmány bepillantást en­ged az egész magyar néprajztudo­mány történetébe. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom