Gunst Péter: Marczali Henrik - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1983)

GUNST PÉTER MARCZALI HENRIK Marczali Henrik a polgári törté­netírás jelentős, pozitivista szem­léletű hazai képviselője. Számos egyéb munkája mellett Magyar­­ország XVIII. századi történetének részletes feldolgozójaként, a Nagy Képes Világtörténet szerkesztője­ként írta be nevét történettudo­mányunk nagyjai közé. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom