Gyimesi Sándor: A városok a feudalizmusból kapitalizmusba való átmenet időszakában. Funkcionális és strukturális változások Nyugat- és Közép-Kelet-Európa városhálózatában, különös tekintettel Magyarországra - Gazdaságtörténeti értekezések 7. (Budapest, 1975)

GYIMESI SÁNDOR GYiMESi Sándor A VÁROSOK A FEUDALIZMUSBÓL Л VÁROSOK A FEÜDALIZMUSBÓL A ,KAUTfTM2,BA VALÓ ÁTMENET A KAPITALIZMUSBA VALÓ IDŐSZAKÁBAN ^ ^ (GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉRTEKEZÉSEK 7.) A szerző a funkcionális városszemlélet történeti alkalmazásával tárja fel azokat a változásokat, amelyek a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában végbementek. Vizsgálja a városhálózat átalakulás­át s a városok összességének egy-egy ország életében betöltött szerepét. A feudális és a modern város funkcio­nális modelljeinek összevetésével és a városállomány mennyiségi össze­hasonlításával kimutatja, hogy az átmenet időszakában Európa-szerte válságba került a városfejlődés. Ismer­teti ennek okait, s választ ad arra a kérdésre, hogy a feudális kori városok mennyiben tekinthetők a modern városok közvetlen elődeinek. Végül feltárja a nyugat-, közép- és kelet­európai városfejlődés különbségeit, s részletesen foglalkozik a magyar­­országi városfejlődés sajátosságaival. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST aa--. Ии AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom