Hajdu Tibor (szerk.): Károlyi Mihály levelezése 2. 1921-1925 - Károlyi Mihály levelezése 2. (Budapest, 1990)

KÁROLYI MIHÁLY LEVELEZÉSE II. 1921—1925 Szerkesztette Hajdú Tibor Károlyi Mihály levelezése egy hosszú, változatos, nagy ívű életpálya mélyre vilá­gító politikai és emberi dokumentuma. Le­vélhagyatékát, amely kerek fél évszázadot (1905—1955) fog át, Károlyi Mihálynénak sikerült megőriznie hányatott emigráció­juk minden viszontagságán keresztül. Mi­kor Károlyi hamvai hazatértek, özvegye hazahozta e nagy értékű gyűjteményt, amely politikusok és írók, arisztokraták és forradalmárok Károlyihoz írt több ezer levelét tartalmazza. Ez tette lehetővé más gyűjtemények és források felhasználásával e kiadványsorozat megindítását. Az I. kötet (1905—1920) 1978-ban jelent meg. A II. kötet a fasizálódó Olaszországból való kiutasítással kezdődik, és átfogja a dalmáciai és londoni évek történetét, egy határok fölötti emigráns magyar külpoliti­ka kísérletét, a demokratikus emigráció összefogásának próbálkozásait. A kötet az 1924—25-ös amerikai utazás levelezésével, illetve az ezt követő párizsi letelepedéssel zárul. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom