Hatvany Lajos: Így élt Petőfi 1. (2. javított kiadás) - Így élt Petőfi 1. (Budapest, 1967)

HATVÁNY LAJOS ÍGY ÉLT PETŐFI Második, javított kiadás Hatvány Lajos, a néhány éve elhunyt ismert író, esszéista és kritikus 1955 — 1957 között adta ki több évtizedes fáradságos, áldozatos gyűjtő- és feldolgozó munka eredményeként az élete főművének tekin­tett így élt Petőfi c. ötkötetes kiadványt. A mű első kiadása nagy könyvsiker volt, hamar elfogyott, így vált időszerűvé az új kiadás, amely a felhasznált szövegek gondos felülvizsgálata, az adatok, jegy­zetek sokoldalú ellenőrzése és kiegészítése után, megfelelő mutatókkal ellátva lát napvilágot. Hatvány Lajos a teljes életrajzi dokumentum- és emlékezés­anyag időrendi s ezen belül tematikai cso­portosításával mindvégig érdekfeszítően, helyenként szinte filmszerű mozgalmas­sággal, 36 fejezetben pergeti le előttünk a költő viszontagságos életét, a származás és szülőhely kérdésének dilemmájától a segesvári eltűnés rejtélyéig. A mind­untalan felbukkanó ellentmondásokra, nyitott kérdésekre a tudós következetes­ségével és az esszéíró szellemességével keres magyarázatot; szenvedélyesen érvel, vitatkozik, leleplez, s közben szélesen ki­bontott háttérrel, portrékkal, környezet­rajzokkal idézi fel a kort, melyben a költő élt és alkotott: a magyar demokratikus és függetlenségi mozgalmak ellentmon­dásokkal terhes, a forradalomba és sza­badságharcba torkolló két évtizedét. A mű egyesíti a tudományos és a regényes fel­dolgozás erényeit: a Petőfi-kutató s a páratlan költősors és életmű iránt érdek­lődő olvasó egyaránt haszonnal és élve­zettel mélyedhet el benne. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom