Hazai György: Vámbéry Ármin - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1976)

HAZAI GYÖRGY vámbéry Armin (1832-1913) Hazai György könyve Vámbéry Ármin életének és munkásságának első összefoglalása. Rövid terje­delme ellenére felöleli a nagy utazó életpályájának és a tudós életmű­vének minden jelentős mozzanatát. Részletesen tárgyalja Vámbéry ál­talános turkológiái munkásságát, majd a magyar—török kapcsola­tok terén végzett munkáiról és politikai természetű írásairól szá­mol be. A kötetet Vámbéry önálló formában megjelent munkáinak bibliográfiája és a róla szóló írások jegyzéke zárja. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom