Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: A jogfilozófia alapvonalai vagy A természetjog és államtudomány vázlata - Filozófiai írók tára, Új folyam 33. (Budapest, 1971)

A JOGFILOZÓFIA ALAPVONALAI G. W F. HEGEI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom