Herskovits Mária: Az igényszintvizsgálat felhasználása a pályaválasztási tanácsadásban - Pszichológia a gyakorlatban 31. (Budapest, 1976)

HERSKOVITS MARXA AZ IGÉNYSZINTVIZSGÁLAT FELHASZNÁLÁSA A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁSBAN (Pszichológia a gyakorlatban 31.) Herskovits Mária könyve nagy segít­séget nyújt a pályaválasztás terüle­tén dolgozó szakemberek, pedagógu­sok, pszichológusok munkájához. A szerző igen érdekesen és tanulságos módon foglalja össze az igényszint kialakulásának elméletét. Megvizs­gálja kapcsolatait részint a társadalmi folyamattal, a szocializációval, ré­szint a személyiség öröklött adottsá­gaival, a különböző személyiségdi­menziókkal. Egyszerű, ugyanakkor jól értelmezhető kísérletet mutat be, melyet 8. osztályos általános iskolás, 4. osztályos gimnazista tanulókkal és különböző életkorú fiatal szakmun­kások csoportjaival végzett. Tanulsá­gos összefüggéseket von le ezekből а kísérletekből a teljesítmények és а személyiségtípusok, illetve a válasz­tandó és a választott szakma reali­tása—irrealitása között. A könyv a pályaválasztási tanácsadás területén dolgozó szakemberek számára nél­külözhetetlen. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 5 О 6t -1 bö > PSZICHOLÓGIA HERSKOVITS MÁRIA AZ IGÉNYSZINTVIZSGÁLAT FELHASZNÁLÁSA A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁSBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom