Hopp Lajos (szerk.): Mikes Kelemen: Mulatságos napok és más fordítások - Mikes Kelemen összes művei 3. (Budapest, 1970)

MIKES KELEMEN ÖSSZES MÜVEI Ш. Mulatságos napok és más fordítások Sajtó alá rendezte Hopp Lajos Mikes Kelemen, a felvilágo­sodás előtti irodalom egyik leg­többet fordító magyar szép­­prózalrója. Céltudatos fordítói programjával, kimunkált nyel­vével és stílusával, egyszerű és természetes előadásmodorával szolgálta az „esméret” anya­nyelvű terjesztésének ügyét, a nemzeti jelleg kidomborítását az egyre jobban kibontakozó köznemesi, polgárias-nemzeti mozgalmak évtizedeiben. A kö­tetben megjelenő, túlnyomórészt kiadatlan kéziratai 1746 és 1749 között készültek Rodostón, s a XVIII. század végén kerültek haza. Ezek a szépirodalmi, er­­kölcsi-elmélkedő, történeti-nép­rajzi és pedagógiai érdekű mű­vek az író enciklopédikus mű­veltségét bizonyítják. Forrásai a francia klasszicizmus és a rokokó irodalmának népszerű olvasmányai. Az öt fordítás két eredetije Rákóczi rodostói könyvtárából való. A betűhív szöveget, szövegkritikai jegyze­teket, variánsokat tartalmazó kötet felöleli a vonatkozó leg­újabb hazai és külföldi kutatá­sok eredményeit. A kötetet vá­lasztékos illusztrációs anyag egé­szíti ki. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom