Hopp Lajos (szerk.): Mikes Kelemen: Törökországi levelek és Misszilis levelek - Mikes Kelemen összes művei 1. (Budapest, 1966)

MIKES KELEMEN ÖSSZES MŰVEI I. Törökországi Levelek és Misezilis levelek Sajtó alá rendezte Hopp Lajos A régi magyar széppróza leg­kiválóbb alakjának összes mű­vei most kerülnek első ízben kiadásra. A kritikai kiadás első kötetében a Törökországi Leve­lek néven ismeretes Leveles­könyv, a magyar levélirodalom európai színvonalú remekműve először jelenik meg betűhív szöveggel és tudományos jegy­zetanyaggal. A Rákóczi-emigrá­­eió és a bujdosó fejedelem törökországi életét híven meg­örökítő, fiktív levelekből álló művet az író misszilis leveleinek szövege teszi teljessé. A jegyzet­apparátusban a szerkesztő fel­dolgozza és rendszerezi a leg­újabb hazai és külföldi levéltári kutatások során feltárt forrás­anyagot, a szöveg- és forráskri­tikai vizsgálatok eredményeit, a Mikes-kutatás hazai és kül­földi szakirodalmát. A kötet az író életrajzával kapcsolatos ed­dig ismeretlen okmányokat, a Mikes-kézirat sorsára vonatkozó iratokat s az írói életművel ösz­­szefüggő fontos dokumentumo­kat is tartalmaz. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom