Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben (Budapest, 1982)

Ж'*'«******«**-*!Ш11РШ111! * Of ^ ^ ^ ^ г2£ ^ S*Nolt*fr&-&tfrZP!P&&'9 HORVÁTH IVÁN BAUSSI költészete történeti poétikai megközelítésben Akadémiai Kiadó, Budapest

Next