Ignatyev, E. I. et al.: Tanulmányok az iskola előtti és a kisiskolás korcsoport pszichológiájának köréből - Pszichológia a gyakorlatban 18. (Budapest, 1970)

J. I. IGNATYEV, M. M. KOLCOVA, A. N. ZNAMENSZKAJA, N. SZ. LUKIN TANULMÁNYOK AZ ISKOLA ELŐTTI ÉS A KISISKOLÁS KORCSOPORT PSZICHOLÓ­GIÁJÁNAK KÖRÉRŐL (Pszichológia a gyakorlatban IS.) A három tanulmányt tartalmazó kötet első írása, J. I. Ignatyev cikke, az általános iskolai tanulók rajzoktatásának kérdéseivel foglal­kozik, és a gyermek ábrázoló te­vékenységének változásait jellem­zi a különböző korcsoportokban. M. M. Kolcova és A. N. Znamensz­­kaja munkája a szülőknek és neve­lőknek ad útmutatást a nevelő­munka egyik legfontosabb és leg­nehezebb feladatáról, a helyes, a „jó” szokások kialakításáról. N. Sz. Lukin a gyermeki játék kérdésével foglalkozik; bemutatja a játék nevelő, közösségformáló ha­tását s a különböző korosztályok já­tékainak nagy nevelő jelentőségét. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST > § О t-H bö>

Next

/
Oldalképek
Tartalom