Illés László - József Farkas (szerk.): „Az Újnak tenni hitet”. Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből V. - Irodalom - szocializmus (Budapest, 1977)

i 99Ах LJjnak tenni hitet99 Л .. Tanulmányok a irodalom AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 99Ax Újnak tenni hitet” Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből, V. (Irodalom—Szocializmus ) Szerkeszti Illés László és József Farkas A sorozat újabb kötete a magyar szocialista irodalom és művészet kérdéseit tárgyaló elűző kötetekhez kapcsolódik, azok koncepcióját, kutatási irányát és tudományos törekvéseit folytatja. A kötet szerzői neves hazai és kül­földikutatók. A könyvben a magyar szocialista irodalom fejlődésvonalát tárgyaló munkák mellett nagy számban szerepelnek a szovjet irodalom eredményeit és problémáit megfo­galmazó tanulmányok. A szocialista világiro­dalom néhány ideológiai, esztétikai és stílus­beli vonatkozását elmélyülten bemutató írás mellett a kötet több kiváló író életművére is kitér. Néhány tanulmány — mint az előző kötetekben — a képzőművészet és a zene vo­natkozó rokonjelenségeit is vizsgálja. Akadémiai Kiadó, Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalom