I'só István (szerk.): Kukoricatermesztési kísérletek, 1958-1960 - Kukoricatermesztési kísérletek (Budapest, 1962)

KUKORICATERMESZTÉSI KÍSÉRLETEK 1958—1960 Szerkesztette Dr. I’SÓ ISTVÁN A jelen könyv a legújabb kukorica­­agrotechnikai kutatások eredményeit összegyűjtő sorozatos munka újabb kötete. (Az előző kötet Kukoricater­mesztési kísérletek 1953—1957 cím­mel 1958-ban jelent meg kiadónknál.) Legnagyobb vetésterületűvé vált kultúrnövényünk, a kukorica, ter­mesztése az utóbbi fél évtizedben for­radalmi változáson ment át. A sok kézi munkát kívánó kisüzemi növény­ből a gabonafélékhez hasonlóan kézi munka nélkül termeszthető, erősen gépesíthető és kemizált nagyüzemi növény lett. E gyors változást számos tudományos kutatás, laboratóriumi és szántóföldi kísérlet eredménye ala­pozza meg. E kutatások eredményeit kívánja a munka összegyűjteni és mezőgazdasági szakembereink, nö­vénytermesztőink rendelkezésére bo­csátani . A kötet mintegy 60 dolgozatban öleli fel a kukorica-agrotechnika egész területét, a talajműveléstől a betaka­rítás gépesítéséig. A szemes kukorica termesztésének problémáin kívül fog­lalkozik a silókukorica-termesztés és az öntözéses kukoricatermesztés fon­tosabb kérdéseivel is. Állami gazdasá­gaink, termelőszövetkezeteink vezetői és szakemberei számára hasznos segít­ség a munka, mert nemcsak tudomá­nyos magyarázatát adja a kukorica­termesztés területén beállt változások­nak; az ismertetett eljárások alkalma­zása előmozdítja a termések növelését és — az agrotechnika egyszerűsítésé­vel — a termelési költségek csökken­tését is. AKADÉMIAI KIADÖ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom