Iuvenalis, Iunius Decimus: Decimus Iunius Iuvenalis szatírái. Latinul és magyarul - Görög és latin írók 9. (Budapest, 1964)

IUVENALIS .............................. ' -------­­SATURAE IUVENALIS SZATÍRÁI Görög és latin írók 9. Fordította és a jegyzeteket írta IUVENALIS Muraközy Gyula Nemcsak a latin, hanem az egész Í világirodalomban alig találjuk párját annak az ostorozó szenvedélynek, ' t A 'T’ I Г) \ I annak a minden egyéni és közösségi в /-\ I I I fonákságot meglátó, könyörtelenül ^ d- -I- -I—■­­éles megfigyelőképessógnek, amely De­cimus lunius luvenalisnak, a császár­kor nagy szatíraírójának ránk maradt életművét jellemzi. Kevés római író művéből bontakozik ki a mindennapi római élet olyan átfogó, hiteles képe, mint éppen az övéből. Részletesen, szinte aprólékosan veszi számba mind­azt a züllést, aljasságot, amit maga körül iát. A nők erkölcstelenségének sok-sok megnyilvánulását épp olyan maró gúnnyal pellengérezi ki, mint a férfiak erkölcsi züllöttségét, vagy a ha­talmába szinte beletébolyodott isten­esászár körül csúszó-mászó talpnyaló­­kat, a kliens kiszolgáltatottságával visszaélő pártfogókat, a hősi elődökre büszke, de tőlük nagyon is elfajzott késői utódokat, a Rómát elözönlő szélhámos és karrierista gyülevész ide­geneket. Mindig időszerű szavakkal ostorozza a gyermekeiknek rossz pél­dát mutató szülőket, s elevenen jel­lemzi a tétlenül lebzselőket, akik csak i „kenyeret és cirkuszt” kívánnak. Mély felháborodása, megragadóan szellemes, I IIH olykor gyilkosán gúnyos megjegyzései megdöbbentő realitással mutatják meg AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST a császárkori társadalmat bomlasztó egyetemes bajokat. AKADÉMIAI KIADÓ • '1

Next

/
Oldalképek
Tartalom