J. Soltész Katalin - Szabó Dénes - Wacha Imre (szerk.): Petőfi-szótár. Petőfi Sándor életművének szókészlete 2. G-M - Petőfi-szótár 2. (Budapest, 1978)

AkademiaiKiado_PetofiSzotar_0002-1 - Oldalszámok - _2

1838-1978 MEGJELENT AZ AKADÉMIAI KÖNYVKIADÁS 150. ÉVÉBEN PETŐFI SÁNDOR ÉLETMŰVÉNEK SZÓKÉSZLETE SZERKESZTETTE: J. SOLTÉSZ KATALIN, SZABÓ DÉNES, WACHA IMRE MÁSODIK KÖTET: G-M Az írói szótárak, amelyek egy-egy nagy író (Goethe, Puskin, Mickiewicz, Ibsen stb.) teljes életművét feldolgozzák, fontos ágát alkotják a modern szótárirodalomnak. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének egyik munkaközössége évek óta dolgozik a Petőfi-Szótáron, amely világhírű forra­dalmár költőnk verses és prózai műveit egyaránt felöleli. Az időközben elhunyt Gáldi László professzor irányításával meg­indult nagy munka első kötete a költő születésének másfél százados évfordulójára jelent meg ünnepi kiadványként. A Petőfi- Szótár három kötete előreláthatólag több mint 20 ezer szócikket fog tartalmazni, ebből a második kötetben több mint 8 ezer szócikk található. AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST ISBN 963 05 1100 2 sorozat ISBN 963 05 1099 5 II. kötet

Next

/
Oldalképek
Tartalom