Jermy Tibor - Balázs Klára (szerk.): A növényvédelmi állattan kézikönyve 1. - A növényvédelmi állattan kézikönyve 1. (Budapest, 1988)

A NÖVÉNYVÉDELMI ÁLLATTAN KÉZIKÖNYVE I. KÖTET SZERKESZTETTE: JERMY TIBOR és BALÁZS KLÁRA A 6 kötetesre tervezett kézikönyv szerzőinek elsőrendű célja, hogy a kártevők elleni környezetkímélő véde­kezés elméleti biológiai alapjait kidol­gozzák. Az 1. kötet, a fenti célkitűzésnek megfelelően, foglalkozik kultúrnövé­nyeink valamennyi, hazánk területéről kimutatott fonálféreg, csiga, rák, ugró­villás, pikkelyke, csótány, termesz, fül­bemászó, szöcske, tücsök, sáska, tripsz és poloska kártevőjével. ' A szerzők rendszertani sorrendben tárgyalják az egyes fajokat, részletesen foglalkoznak elterjedésükkel, életmód­jukkal, kártételi és gradációs viszonyaik­kal, természetes ellenségeikkel, sőt kitér­nek azokra az alapelvekre is, amelyeket a védekezéskor figyelembe kell venni. A gazdag ábraanyag a fajok felis­merésében és életmódbeli sajátosságai­nak megismerésében nyújt jelentős se­gítséget. Jelen kötetet az agrártudományok és a biológia művelői, a növényvédelmi és környezetvédelmi szakemberek, az egye­temi oktatók és hallgatók egyaránt jól használhatják. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom