Jermy Tibor - Balázs Klára (szerk.): A növényvédelmi állattan kézikönyve 3/B. - A növényvédelmi állattan kézikönyve 3/B. (Budapest, 1990)

Megjelent a Magyar Királyi Rovartani Állomás megalapításának 100. évfordulóján A NÖVÉNYVÉDELMI ÁLLATTAN KÉZIKÖNYVE 3/B KÖTET SZERKESZTETTE: JERMY TIBOR ÉS BALÁZS KLÁRA A több kötetre tervezett növényvédel­mi kézikönyv elsőrendű célja a kártevők elleni védekezés elméleti biológiai meg­alapozása. A 3. kötet (Coleoptera) megírásában 15 szerző működött közre. A hazánkban termesztett növények eddig kimutatott valamennyi bogár kártevőjével foglalko­zik. Az új irodalmi ismereteken kívül a ma már alig hozzáférhető, régebben meg­jelent magyar szakirodalmat is feldolgoz­za, így szakmai értelemben tudomány­­történeti jelentőségű. A kézikönyv rendszertani sorrendben tárgyalja a fajokat. Mivel a környezetkí­mélő módszerek alkalmazásának alapfel­tétele a kártevők biológiájának alapos ismerete, ezért a szerzők az egyes fajok leírásakor csak a legfontosabb alaktani bélyegeket sorolják fel, részletesen tár­gyalják azonban az elterjedésre, gradáci­­ós viszonyokra vonatkozó ismereteket, valamint a természetes ellenségeket és a védekezés alapelveit. A fajok felismerését életmódjuk sajátosságait 208 ábra teszi szemléletessé, jobban érthetővé. Jelen kötetet az agrártudományok és a biológia művelőinek, növényvédelmi és környezetvédelmi szakembereknek, egye­temi oktatóknak és hallgatóknak egy­aránt ajánljuk. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom