Jobbágytelek és parasztgazdaság az örökös jobbágyság kialakulásának korszakában. Tanulmányok Zemplén megye XVI-XVII. századi agrártörténetéből (Budapest, 1966)

JOBBÁGYTELEK ÉS PARASZTGAZDASÁG AZ ÖRÖKÖS JOBBÁGYSÁG KIALAKULÁSÁNAK KORSZAKÁBAN Szerkesztette és bevezetéssel ellátta: Makkal László Miért szerepel kevesebb jobbágy a földesúri urbáriumokban, mint ugyanazon falvak dézs majegy­zékében ? Hogyan lehetséges, hogy a falvak lakóinak nevei az örökös földhöz - kötöttség idején egy-két évtized alatt kicserélődnek? Mi az oka annak, hogy а ХУП. század első felében a jobbágyok kevesebb gabonát termelnek, mint a XVI. század végén? Miért fogyatkozik állandóan az iparűző jobbágyok száma a fal­vakban ? Ilyen és hasonlóan érdekes kérdé­sekre keres választ a kötet, amely XVI-XVII. századbeli Zemplén- megyei forrásanyagok alapján vizsgálja az örökös jobbágyság ki­alakulási korszakának azokat a gazdasági és társadalmi problé­máit, amelyek előtt az utókor mindeddig értetlenül állt. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom