Jóri János: A vallás kialakulásának kezdetei - Filozófiai tanulmányok 5. (Budapest, 1970)

JÓRI JÁNOS A VALLAS KIALAKULÁSÁNAK KEZDETEI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST JÓRI JÁNOS A VALLÁS KIALAKULÁSÁNAK KEZDETEI A vallás marxista értelmezésére hosszú ideig dogmatikus szemlélet nyomta rá a bélyegét, amely a val­lást egyszerűen csak a valóság fan­tasztikus, hamis visszatükröző­désének tekintette. Marx szerint a vallás az emberi „lényeg” el­érését célozza, és ha annak illú­zióját képes is csak nyújtani, akkor sem egyszerűen a valóság hamis visszfénye az ember tuda­tában, hanem olyan komplex tár­sadalmi jelenség, amely az emberi „lényeg” mindenkori valóságos létrehozásának folyamatába épül be. Ezért a vallás is csak a társa­dalmi tevékenység összfolyamatá­­ban ragadható meg. Ezt igazolja a szerző a vallás kialakulási idő­szakának elemzésével. A mous­­tier-i temetkezések feltárt marad­ványai alapján kimutatja, hogy a moustier-i közösségben az em­beri „lényeg” kezdetlegesen, a val­lásos transzcendencia irányába mu­tató kiegészítéssel valósult meg. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom