József Farkas (szerk.): „Mindenki újakra készül…” Az 1918/1919-es forradalmak irodalma, szöveggyüjtemény II. A polgári forradalom publicisztikája és irodalmi élete - Irodalom - szocializmus (Budapest, 1962)

„MINDENKI ÚJAKRA KÉSZÜL...” II. kötet „Mindenki újakra készül. . címmel, az Irodalom—Szocializmus c. sorozatban, kiadónk az 1918/19- es forradalmak java irodalmi ter­mését teszi közzé. Modern irodalmunk fejlődésének vizsgálatához, az egyes írók teljes életművének értékeléséhez szinte nélkülözhetetlen e korszakváltó for­radalmi időszak alapos ismerete, tanulmányozása. A gyűjtemény azonban a nagyközönség számára is sok érdekes, új anyagot tartal­maz. Első és harmadik kötete az őszi­rózsás forradalom, illetve a Tanács­­köztársaság időszakában megjelent szépirodalmi írásokat ölelte fel. A jelen második kötet az őszi­rózsás forradalom irodalmi igényű publicisztikáját, kritikai életét, az irodalmi folyóiratok és a különböző írócsoportok, irodalmi társaságok elvi megnyilatkozásait, vitáit és általában az irodalmi élet fontosabb dokumentumait foglalja egybe. Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Juhász Gyula és Kosztolányi De­zső írásai mellett megtaláljuk e kötetben Barta Lajos, Barta Sán­dor, Bródy Sándor, Gábor Andor, Hatvány Lajos, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Krúdy Gyula, Mol­nár Ferenc, Móra Ferenc, Nagy Lajos, Schöpfhn Aladár és még sok más író - a mai közönség előtt nagy­részt ismeretlen — korabeli írásait. A rövidesen megjelenő negyedik kötet a Tanácsköztársaság publi­cisztikáját közli. A gyűjtemény gazdag irodalmi anyaga szemléltetően bizonyítja, hogy történelmünk ez éveit méltán állíthatjuk az 1848/49-es forrada­lom és szabadságharc mellé. így e kötetek hozzájárulnak ahhoz, hogy 1918/1919-es forradalmaink elfoglalják méltó helyüket a magyar nép tudatában. A szöveggyűjtemény együttes anyaga egyben sokrétűen doku­mentálja, hogy haladó irodalmunk fő tendenciái beletorkolltak a Ta­nácsköztársaság irodalmába, hogy a legigazabb szándékok és célok, amelyek a humánum teljes kivirá­­goztatásának útját-módját keres­ték a magyar irodalomban, a prole­tárhatalom körülményei között lel­ték megvalósulásuk lehetőségét. „ Mindenki újakra készül...” и<! AKADÉMIAI К I A 0 0 í||; I ■;4 I 1 1 I __ il

Next

/
Oldalképek
Tartalom