József Farkas (szerk.): „Mindenki újakra készül…”. Az 1918/1919-es forradalmak irodalma, szöveggyüjtemény IV. A tanácsköztársaság publicisztikája és irodalmi élete - Irodalom - szocializmus (Budapest, 1967)

„MINDENKI ÚJAKRA KÉSZÜL...” Az 1918/1919-es forradalmak irodalma (Szöveggyűjtemény) IV. kötet A Tanácsköztársaság publicisztikája és irodalmi élete Szerkesztette és a jegyzeteket írta József Farkas Modern irodalmunk fejlődé­sének vizsgálatához, az egyes írók teljes életművének értéke­léséhez szinte nélkülözhetetlen az 1918/19-es forradalmak, e korszakváltó forradalmi időszak java irodalmi termésének alapos ismerete, tanulmányozása. A Tanácsköztársaság 40. év­fordulójára készült el e négy­kötetes gyűjtemény első kötete, mely az őszirózsás forradalom időszakában megjelent szépiro­dalmi jellegű írásokat foglalta össze. Ä második kötet a polgári forradalom publicisztikáját és irodalmi életét, míg a harmadik a Tanácsköztársaság szépiro­dalmi termését ölelte fel. A gyűjtemény most meg­jelenő negyedik kötete a Tanács­­köztársaság publicisztikájából közöl sok érdekes, ríj anyagot. A gyűjtemény gazdag irodalmi anyaga szemléltetően bizonyítja, hogy a Magyar Tanácsköztár­saság méltó folytatója az 1848/ 49-es forradalomnak és sza­badságharcnak. Így e kötetek hozzájárulnak ahhoz, hogy az 1919-es proletárforradalom el­foglalja őt megillető helyét a magyar nép tudatában. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST „ Mindenki újakra kébzü I ív. ■i AKADÉMIAI KIADD _ . ____________________________________________________________________________i i rri^Tli

Next

/
Oldalképek
Tartalom