Juhász Lajos - Vida István: Norvég követjelentések Magyarországról, 1947-1958 - Új történelmi tár 7. (Budapest, 1993)

г _ , Uj Történelmi Tár FONTES MINORES AD HISTORIAM HUNQARIAE SPECTANTES О VIDA-JUHÁSZ NORVÉG KÖVETIELENTÉSEK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1993

Next

/
Oldalképek
Tartalom