Justné Kéry Hedvig: Az iskolai osztályközösség kialakulására ható tényezők - Pszichológia a gyakorlatban 1. (Budapest, 1963)

JUSTNÉ KÉRY HEDVIG AZ ISKOLAI OSZTÁLYKÖZÖSSÉG KIALAKULÁSÁRA HATÓ TÉNYEZŐK (Pszichológia a gyakorlatban 1.) A szerző tanulmányában a gyer­­пн'кközösségek cs az iskolai osz­tályközösségek közös, illetve eltérő jellegét hasonlítja össze. Az első részben az értelem fejlesztésének olyan módjait ismerteti, amelyek elősegítik az iskolai közösség össze­tartozásának kialakítását, s a ta­nítási anyagon mutatja be az ön­tevékeny tanítási módszerek alkal­mazását. A második részben az érzelmi tényezők változásait és fejlődését kíséri nyomon a játszó gyermekcsoportoknál, az első osz­tályos tanulók környezetében és a fejlettebb osztályközösségekben. A harmadik részben a vezető sze­repének fontosságát vizsgálja a vezető személyiségéből fakadó ha­tások tükrében. A negyedik rész­ben bemutatja, hogy milyen ha­tással vannak a tárgyak, anyagok és eszközök az óvodáskorú és az iskoláskorú gyermekekre, ennek kapcsán eddig még nem ismerte­tett, de a gyakorlatban bevált taneszközöket is leír. A tanulmány a pszichológusok, pedagógusok, egyetemi hallgatók mellett a szülők érdeklődésére is számot tart. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST PSZICHOLÓGIA

Next

/
Oldalképek
Tartalom