Justné Kéry Hedvig: Ősi és népi játékok élménylefolyása és jelentőségük - Pszichológia a gyakorlatban 28. (Budapest, 1975)

JUSTNÉ KÉRY HEDVIG ŐSI ÉS NÉPI JÁTÉKOK ÉLMÉNYLEFOLYÁSA ÉS JELENTŐSÉGÜK (Pszichológia a gyakorlatban 28.) Az ősi népi játékok rokonságot mutat­nak a Föld minden táján, az országok többségében. Mi ennek az oka? A szerző bebizonyítja, hogy a veszélyhelyzetet tartalmazó játékokban a megkapaszko­dás, az oltalomkeresés vágya közös. A szakirodalomban egyedülálló a veszély­­helyzet nélküli játékok magyarázata. E játékok népszerűségét a játék közben közösen átélt öröm, a vidámság magya­rázza. Igen érdekes az egyes játékok pszichológiai elemzése, magyarázata. A könyv egyaránt tanulságos néprajzkuta­tóknak, pedagógusoknak, népművelők­nek — de játszótértervezőknek is. AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST PSZICHOLÓGIA > 1о tr4 НЭ bd > JUSTNÉ KÉRY HÉDVIG ŐSI ÉS NÉPI JÁTÉKOK ÉLMÉNYLEFOLYÁSA ÉS JELENTŐSÉGÜK

Next

/
Oldalképek
Tartalom