Kákosy László: Egyiptomi és antik csillaghit - Apollo könyvtár 9. (Budapest, 1978)

----------г-9 Kákosy László EGYIPTOMI ÉS ANTIK CSILLAGHIT Európában a 16. századig, a keleti országokban pedig napjainkig is eleven és jelentős tudatformáló tényező az asztrológia és a körülötte kialakuló képzetek. Az ókori világ hatása ezen a téren kevésbé él a köztudatban, mint az irodalom, a képzőművészet vagy a politika szférájá­ban. A szerző az egyiptomi és az antik csillaghitet törté­neti fejlődésében ábrázolja. Elemzi az ókori görögök és egyiptomiak égboltra vonatkozó ismereteit és mítoszait, bemutatja az egyiptomi asztrológia kezdeteit és hellé­­nisztikus kori kiteljesedését, megvilágítja a csillaghit és túlvilághit összefüggéseit és a klasszikus asztrológia kér­déseit. Részletesen vizsgálja az asztrológia fáraókori elő­történetét, mellyel a kutatások eddig alig foglalkoztak. A könyv végén a káldeus és hermetikus asztrológia és asztromágia jelenségeit tárja fel az olvasó előtt. A borítón: Sóthis istennő, Atlas a Kozmosz gömbjével AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom