Kálmán Béla: Munkácsi Bernát - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1981)

KÁLMÁN BÉLA MUNKÁCSI bernát Munkácsi Bernát egyike volt a legjelesebb finnugor nyelvészek­nek. Munkásságát a moldvai csán­gók nyelvjárásának tanulmányozá­sával kezdte, majd a votjákok és a vogulok közt gyűjtött nyelvészeti és néprajzi szempontból egyaránt értékes anyagot. Az ő nevéhez fű­ződik a Reguly Antal hagyatéká­ban maradt vogul szövegek meg­fejtése is. AKADÉMIAI KIADÓ . BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom