Kálmán Béla (szerk.): Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény 4. köt. - Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény 4/2. (Budapest, 1963)

_//C-unkácsi Bemát 1888—89- ben majdnem egy évet töltött a vogulok (manysik) között, és népköltési gyűjteményét négy terjedelmes kötetben adta ki. A tudós utazó az első két kötet­hez értékes tanulmányokat írt a vogul hitvilágról, valamint a hősi énekekről, és közölte a szük­séges tárgyi és nyelvi magyará­zatokat. A harmadik kiegészítő kötetet már a gyűjtő halála után Kálmán Béla tette közzé (1952). A jelen kötet a sorozat befejező része. Kálmán Béla részletes tanulmányt közöl az obi—ugor sorsénekekről, a medveünnepi színjátékokról és más népkölté­szeti műfajokról. Ezután a ne­gyedik alapkötet szövegeinek tárgyi és nyelvi magyarázatai következnek, majd szómutató zárja a kiadványt. A vogulok múlt század végi lakóhelyeit mutatja be a Munkácsi Bemát ­­tól és Pápay Károlytól a hely­színen tervezett három térkép. A gazdag tartalmú kötet méltán számít a finnugor nyelvészek és a népköltészettel foglalkozó nép­rajzkutatók érdeklődésére. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom