Kardos László - Kocztur Gizella (szerk.): Tóth Árpád: Prózai művek, novellák, tanulmányok, bírálatok, hírlapi cikkek: 1914-1928 - Tóth Árpád összes művei 3. (Budapest, 1969)

Tóth Árpád Összes művei 3. kötet 4. kötet A kritikai kiadás 3. és 4. kötete Tóth Árpád összes prózai mun­káit tartalmazza. К két kötet túlnyomórészt ismeretlen anya­got közöl, a költő prózai zsen­géin kívül tartalmazza debre­ceni és budapesti újságcikkeit, novelláit, színi- és zenekriti­káit, vitacikkeit, tanulmányait. A hatalmas anyag a költő tevékenységének sokrétűségét mutatja be: megismerjük az eleventollú hírlapírót, kíméletlen humoristát, a biztos ítéletű kritikust, színibírálót és a ran­gos novellaírót. Az alkotó kedv gyötrő kohójá­ban született novellák, az újság­írói robotban keletkezett humo­reszkek részint élesen elütnek a költő művészien megmunkált híres elégiáitól, részint finoman összecsendülnek azokkal, s ez a sajátos kettősség egyik érdekes­sége az új köteteknek. Akadémiai Kiadó, Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalom