Kislexikon A-Z (Budapest, 1968)

KISLEXIKON Szerkesztette Ákos Károly A KISLEXIKON a felszabadulás óta az első egykötetes általános lexi­kon. Változatos tartalmával tömören, közérthetően tájékoztat minden, a művelt ember érdeklődési körébe tar­tozó kérdésről. Gazdag képanyaga szemléltető magyarázatul szolgál. Számos színes tábla és térkép, sta­tisztikai táblázat egészíti ki a kötet mondanivalóját. Az adatok, megha­tározások korszerűek, hitelesek. A KISLEXIKON mindenkinek szól: a tanárnak segít az adatok gyors ellenőrzésében, a diáknak a legkü­lönbözőbb kérdésekre vonatkozó gyors tájékozódásban; a szakember­nek a felmerülő problémát illető alapvető tájékozódásban. A Kislexi­kon minden szaklexikon, minden szakkönyv forgatásában megköny- nyíti a tájékozódást. Az újságolvasó éppúgy megtalálja benne a napi eseményekkel kapcsolatos fogalmak magyarázatát, mint a rádióhallgató vagy a televízió nézője. Politikai, világnézeti, filozófiai, tudományos, művészeti, sporttal összefüggő, uta­zási s ezer más területet érintő kér­désekre választ ad. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom