Kiss József - V. Nyilassy Vilma - H. Törő Györgyi (szerk.): Petőfi Sándor levelezése - Petőfi Sándor összes művei 7. (Budapest, 1964)

KÉSZÜLT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETÉBEN Sajtó alá rendezte KISS JÓZSEF V. NYIEASSY VILMA A Függelék H. TÖRŐ GYÖRGYI, a Pótlás KISS JÓZSEF munkája Eektorálta MARTINKÓ ANDRÁS PÄNDIPÁE © Akadémiai Kiadó, IQ64 AK 526 к 6467 Printed in Hungary A kiadásért felelős: az Akadémiai Kiadó igazgatója A szerkesztésért felelős: Balázsovits Erzsébet Műszaki felelős: Fülöp Antal A kézirat beérkezett: 1964. II.. 25. Példányszám: 1800. Terjedelem: 44 A/5 ív + 13 melléklet 64.58727 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bemát György

Next