Kiss Réka: Egyház és közösség a kora újkorban. A Küküllői Református Egyházmegye 17-18. századi iratainak tükrében - Néprajzi tanulmányok (Budapest, 2011)

Kiss Réka Egyház és közösség A KORA ÚJKORBAn KÜKÜLLŐÍ REFORmÁTUS EGYHÁZITiEGYE 17-18. SZÁZADÍ ÍRATAinAK TÜKRÉBEn

Next

/
Oldalképek
Tartalom