Kiss Tihamér: Az író-rajzoló mozgás fejlettségének vizsgálata iskoláskorba lépő gyermeknél - Pszichológia a gyakorlatban 14. (Budapest, 1969)

AZ ÍRÓ—RAJZOLÓ MOZGÁS FEJLETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA ISKOLÁSKORBA LÉPŐ GYERMEKNÉL KISS TIHAMÉR Hazánkban a gyermekek beisko­lázása hatéves korban történik. A normális többség testileg-szel­­lemileg megfelel azoknak a követel­ményeknek, amelyeket az általá­nos iskola I. osztálya eléjük állít. Mégis akadnak közöttük olyanok, akik az átlaghoz viszonyítva ér­telmi képesség, kézügyesség és közösségi magatartás tekintetében elmaradottaknak mondhatók. A könyvben ismertetett iskolaérett­ségi eljárás az iskoláskorba lépő gyermekek grafikus mozgása fej­lettségét vizsgálja H. Santucci módszere segítségével. A szerző útmutatása alapján készült elekt­­ronikus-tremométeres eszközzel végzett vizsgálatok s az ennek kontrolljaként használt Santucci­­féle vizsgálati eljárás még a beisko­lázás előtt segít „kiszűrni” a retar­dált gyermekeket. E gazdagon illusztrált tanul­mány alapján bárki alkalmazhatja e módszert. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST § Г чО Г1 Т' шн ся> Z I. > /Ч /* Й ЁШ SS^Éfl IS ЙШе39£1§ KISS TIHAMÉR AZ ÍRÓ-RAJZOLÓ MOZGÁS FEJLETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA ISKOLÁSKORBA LÉPŐ t GYERMEKNÉL |

Next

/
Oldalképek
Tartalom