Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós - Irodalomtörténeti könyvtár 14. (Budapest, 1964)

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR 14. Klaniczay Tibor ZRÍNYI MIKLÓS AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST KLANICZAY TIBOR ZRÍNYI MIKLÓS Második, átdolgozott kiadás (Irodalomtörténeti könyvtár 14.) Klaniczay Tibor Kossuth­­dljas irodalomtörténész átfogó képet rajzol a költő Zrínyi Miklós életéről és irodalmi mun­kásságáról. Bár természetesen Zrínyi főmúvét, a Szigeti vesze­delmet állítja előtérbe, részle­tesen elemzi — jórészt eredeti kutatásai nyomán — Zrínyi egyes prózai műveit is. A Zrínyi-monográfia irodalomtör­ténész munkája, olyan íróról lévén azonban szó, aki egy személyben kora legjelentősebb politikusa és hadvezére is volt, a szerző a korabeli magyar tör­ténelem kérdéseire is kitér, és több, a történetírás által eddig elhanyagolt problémát világít meg. A második kiadást nem­csak az tette szükségessé, hogy a könyv már teljesen elfogyott, hanem az is, hogy számos új adat, mindenekelőtt Zrínyi nagyszámú eddig ismeretlen le­vele került elő, jórészt a szerző új kutatásai nyomán. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom