Kóbor Enikő: Vizsgafeszültség és egyetemi teljesítmény - Pszichológia a gyakorlatban 19. (Budapest, 1972)

KÓBOR ENIKŐ VIZSGAFESZÜLTSÉG ÉS EGYETEMI TELJESÍTMÉNY Kóbor Enikó VIZSGAFESZÜLTSÉG ÉS EGYETEMI TELJESÍTMÉNY A vizsgahelyzet főszereplője — és ezáltal a vizsgával járó érzelmi és intellektuális teher hordozója is — az egyetemi hall­gató. Érdeke a produktivitás, hiszen év­közi munkája és vizsgái teljesítménye kerül értékelésre. A teljesftőképes tudás, a vizsgái produktivitás alapvető feltételei közé tartozik a hallgató felkészítése, fel­készülése, tanulási stílusa, munkaszer­vezése, intelligenciája, vizsgaizgalma, a vizsga légköre stb. A kötet a műegyetemi hallgatók körében végzett, e problémákkal kapcsolatos vizs­gálatok eredményeit elemzi. Beszámol — a hallgatói vélemények tükrében — külön­böző szervezési-szervezeti kérdésekről, a tanár vizsgáztatói stílusáról, a vizsga­­stresszről. E motívumok feltárásával a szerző a hallgatók nagyobb produktivi­tását, az alkotó gondolkodás és munka jobb kiaknázását akarta elősegíteni. A könyv nagy érdeklődésre tarthat számot a felsőoktatásban működő pedagógusok, a nevelés- és oktatáslélektan iránt érdek­lődő olvasók és elsősorban az egyetemi hallgatók körében. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST-> i О &tr­dd

Next

/
Oldalképek
Tartalom