Kovách Arisztid (szerk.): A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei V. - A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei 5. (Budapest, 1959)

A KÍSÉRLETI ORV OSTUDOMÁN Y VIZSGÁLÓ MÓDSZEREI V. SZERKESZTETTE DR. KOVÁI Ml ARISZTID A mű első négy kötetét jól ismeri az egész orvostársadalom. A kísérleti orvostudomány fejlődése tette szűk­­ségessé egy olyan metodikai mű meg­jelenését, amely magába foglalja az élettan, biokémia, biofizika, kórélet­tan, gyógyszertan valamennyi fon­tosabb kísérleti módszerét. A szerzők, a maguk szakterületének kimagasló képviselői, csupán a leglényegesebb metódusok bemutatáséra szorítkoz­tak, de az irodalomjegyzékek bőséges további tájékozódási lehetőséget nyúj­tanak az érdeklődőknek. A mü külö­nös értéke, hogy nem csupán a metó­dusok leírására szorít koznak a szerzők, hanem bőséges kritikai megjegyése­­ket fűznek a különféle ismertetett el­járásokhoz. Az V. kötet részletesen foglalkozik az elektronmikroszkópia és a hisztokémia legújabb eljárási módjaival, valamint bő ismertetést ad az orvosi irodalom legcélszerűbb felhasználási és regisztrálási lehető­ségeiről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom