Kovách Arisztid (szerk.): A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei VII. - A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei 7. (Budapest, 1965)

A KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNY VIZSGÁLÓ MÓDSZEREI VII. Szerkesztette Dr. Kovách Arisztid A könyvsorozat előzőleg megjelent hat kötete ismert és elismert a magyar orvostársadalom, különösen a kísérleti kutatóintézetek kutató orvosai és bio­lógusai körében. A jelen kötet a kísérleti orvostudo­mány módszerei közül az izotóp meto­dika eredményes biológiai és orvos­­tudományi alkalmazásához szükséges ismereteket dolgozza fel. A mű két nagyobb fejezetre oszlik. Az elsőben a radioaktív sugárzások méréséről, а másodikban a radioaktív izotópok orvoskutatási alkalmazásáról van szó. A szerzők ismertetik a mérőkészülé­keket, azok használatát, a különböző módszerekhez szükséges berendezése­ket, a radioaktív izotóp laboratóriu­mok létesítése és üzemeltetése terén felmerülő igényeket, és foglalkoznak a nukleáris klinikai osztályok felépíté­sével. Részletesen ismertetik a külön­böző izotópok biofizikai, élettani, bio­kémiai kísérletek kapcsán felmerülő problémáit és alkalmazásait. A köny­vet igen gazdag irodalmi áttekintés egészíti ki. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom