Kováts Ferenc - Zsebők Zoltán: A tüdő röntgenanatómiája - A tüdő röntgenanatómiája (Budapest, 1959)

ijj. Kováts Ferenc—Zsebük Zoltán \ г Г imi пй\Т1«г\л\лтОм1А|л Ifj. Kováts Ferenc és Zsebök Zoltán e munkája immár négy német, egy francia és egy orosz nyelvű kiadást ért meg. A mű méltán váltotta ki a külföldi és hazai orvostársadalom nem szokványos érdeklődését és el­ismerését, joggal érdemelte meg a jelentős külföldi szaklapok egész sorának egybehangzóan méltató jelzőit. Szerzők olyan feladatot oldottak meg teljes sikerrel, melynek elvégzése egy­re sürgetőbb követelményként jelentkezett. A tüdő röntgen­anatómiájának alapos ismerete a tüdő betegségeivel foglalkozó orvos részére nélkülözhetetlen lett, mert különösen az elmúlt évtized eredményei bebizonyí­tották, hogy bizonyos elváltozá­sok korai felismerése röntgen­­vizsgálat nélkül nem lehetséges, de nem vihető keresztül ezeknek az elváltozásoknak pontos loka­lizációja sem a röntgenvizsgálat igénybevétele és röntgenanató­miai ismeretek nélkül. A röntgenvizsgálat a tüdő betegségeivel foglalkozó orvos számára, legyen az röntgenoló­­gus, tüdőgyógyász, sebész, bel­gyógyász, vagy gyermekgyó­gyász, csak akkor lehet igazán eredményes, ha a tüdő röntgen­anatómiáját minden részletre kiterjedően úgy ismeri, hogy valamely elváltozás helyét pon­tosan meg tudja határozni és ismeri azokat az anatómiai ösz­­szefüggéseket, amelyek a tüdő­ben lévő kóros elváltozás szem­pontjából a legjelentősebbek. Nemcsak arra kell törekednie, hogy lebeny- vagy szegmentum-

Next

/
Oldalképek
Tartalom