Kristó Gyula: A rozgonyi csata - Sorsdöntő történelmi napok 3. (Budapest, 1978)

KRJSTÓ GYULA A ROZGONYI CSATA 1312. június 15-én a Hemád menti Rozgonynál megvívott csatában ütközött meg a történelmi haladást képviselő királyi hatalom hadereje Károly Róbert vezetésével a fejlődést hátráltató kiskirá­lyok egyikének, Aba Amadé fiainak seregével. A könyv egyrészt azt követi nyomon, hogy ho­gyan vezetett az Anjou-családból származó Károly Róbert útja Nápolytól az Árpádok kihalása követ­keztében megürült magyar trón elfoglalási kísér­letein át a rozgonyi csatamezőig. Másrészt azt, hogy miként került sor szükségszerű összeütkö­zésre a honfoglaló ősökkel büszkélkedő Aba Amadé-fiak és az országegyesítő Anjou-király között. Részletesen megismerkedünk nemcsak a két tábor társadalmi összetételével, szövetségi bá­zisával és a csata körülményeivel, hanem a részt­vevők egyéni sorsa mellett az ország helyzetének alakulásával is. Akadémiai Kiadó • Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalom